Aquacel Foam Adhesive 25x30 cm [420624]

คุณสมบัติสินค้า:

แผ่นปิดแผลชนิด Hydrofiber with Foam มีขอบกาว สำหรับแผลขนาดใหญ่ (ราคาต่อ 1 แผ่น) (1กล่อง มี 5 แผ่น)

Share

Share

ประกอบด้วย 
   ชั้นนอกสุด Water Proof Bacteria Barrier กั้นน้ำกันแบคทีเรียเข้าสู่บาดแผล
   ชั้นที่ 2 : Soft Absorbent FOAM Pad ชั้นโฟมดูดซับน้ำเหลืองคัดหลั่งจากแผล
   ชั้นที่ 3 : Aquacel interface
   ชั้นที่ 4 : Gentle Silicone adhesive

คุณสมบัติ

 - ช่วยดูดซับ exudate (น้ำเหลือง) ได้มากโดยเปลี่ยนสภาพเป็นเจลเพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นของแผล ส่งเสริม autolytic debridement, Lock exudate ช่วยป้องกันขอบแผลเปื่อย

ข้อบ่งใช้

 - ใช้กับแผลไม่ติดเชื้อที่มี exudate (น้ำเหลือง) ปานกลางถึงมาก กรณีที่เห็นว่าแผลมีการติดเชื้อ ควรใช้รุ่นมี Ag ซึ่งมีคุณสมบัติาทางเคมีในการต้านจุลชีพ เพื่อฆ่าเชื้อได้อย่างครอบคลุม

วิธีการใช้ 

 - เลือกแผ่น Aquacel Foam โดยเลือกให้ขนาดพื้นที่ Hydrofiber ใหญ่เกินขอบแผลเล็กน้อย วางด้าน Hydrofiber ให้สัมผัสเกินขอบแผล

 - กรณีแผลตื้นสามารถปิดบนแผลได้ทันที

 - กรณีแผลลึกให้แพ็ก Aquacel หรือ Aquacel Ag ลงในแผลแล้วปิดทับด้วย Aquacel Foam