สายสวนปัสสาวะใช้ครั้งเดียวทิ้ง Nelaton Catheter - EZ Cath [34ซม.] (ยกแพ็ค 50 เส้น)

คุณสมบัติสินค้า:

Nelaton Catheter single use only [เบอร์ 8-10-12-14] (ราคาต่อ 1 แพ็ค=50เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 8 เบอร์ 10 เบอร์ 12 เบอร์ 14 เบอร์ 16

Share

Share

สายสวนปัสสาวะใช้แล้วทิ้งแบบปลอดเชื้อ