สายอาหารทางจมูก Feeding tube เบอร์ 5,6,8 (ยาว 100 ซม.) - BMI

คุณสมบัติสินค้า:

(Feeding tube / NG tube / Stomach tube)

เลือกเบอร์

เบอร์ 5 เบอร์ 6 เบอร์ 8

Share

Share