สายอาหารทางจมูก Feeding tube เบอร์ 5,6,8 (ยาว 50 ซม.) - BMI

คุณสมบัติสินค้า:

(Feeding tube / NG tube / Stomach tube) (ราคาต่อ 1 เส้น) (1 กล่องมี 100 เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 5 เบอร์ 6 เบอร์ 8

Share

Share