Pose Jel (1 ซอง) เจลหล่อลื่นชนิดซองปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

คุณสมบัติสินค้า:

Lubricating Jelly / Greaseless / Non-irritate - Water soluble - Sterile formula (ราคาต่อ 1 ซอง/5กรัม) ถ้าต้องการยกกล่อง กดเลือก 200 ชิ้น

Share

Share

วิธีใช้ : ใช่เพื่อหล่อลื่นสำหรับเครื่องมือแพทย์