เข็มฉีดยา Jung Rim Needle 30G x 4mm (Meso Needle) (1 กล่อง = 100 เล่ม) exp 09-2023

คุณสมบัติสินค้า:

Jung Rim Needle 30G x 4mm (ราคาต่อ 1 กล่อง มี 100 เล่ม) Made in Korea

Share

Share