แกนต่อสายตัวหนอน 4x4 มม. (connector)

คุณสมบัติสินค้า:

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านละ 4 มม.

Share

Share