แกนต่อสายตัวหนอน 10x10 มม. (connector)

คุณสมบัติสินค้า:

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านละ 10 มม.

Share

Share