แกนต่อสายตัวหนอน 7x10 มม. (connector)

คุณสมบัติสินค้า:

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านละ 7 และ 10 มม.

Share

Share