สายสวนปัสสาวะยางแดงสเตอไรด์ Urethral Catheter

คุณสมบัติสินค้า:

Sterile - French Cath - Latex [100% Silicone Coated] [เบอร์ 8-10-12-14-16-18-20-22-24] (ราคาต่อ 1 เส้น) (1กล่อง มี 10 เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 8 เบอร์ 10 เบอร์ 12 เบอร์ 14 เบอร์ 16 เบอร์ 18 เบอร 20 เบอร์ 22 เบอร์ 24

Share

Share