Blu Ribbon 10x10 cm สำหรับแผลที่ติดเชื้อ

คุณสมบัติสินค้า:

Nano Biocellulose Coated with Blue Silver Nanoplates สำหรับแผลที่ติดเชื้อ (ราคาต่อ 1 แผ่น) (1กล่อง มี 10 แผ่น)

Share

Share

คุณสมบัติ

  1. ทำจากนาโนเซลลูโลสชีวภาพเคลือบด้วยโลหะเงินนาโนสีฟ้า

  2. มีคุณสมบัติดีในการดูดซับน้ำเหลืองและหนอง ให้ความชุ่มชื้นแก่บาดแผล

  3. สร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการกำจัดเนื้อตายและการงอกใหม่ของเซลล์ผิวหนังพร้อมทั้งเคลือบด้วยโลหะเงินสีฟ้าช่วยป้องกันการติดเชื้อและทำลายเชื้อแบคทีเรียได้

วิธีการใช้

  1. ก่อนใช้ ให้ทำความสะอาดบาดแผลและบริเวณรอบแผล
  2. สอดใส่บลูริบบ้อนเข้าไปในแผลโพรงอย่างระมัดระวัง โดยให้เหลือปลายข้างนึงเพื่อดึงออกง่าย
  3. ปิดแผลด้วยวัสดุปิดแผลที่เหมาะสมอีกหนึ่งชั้น
  4. ควรเปลี่ยนบลูริบบ้อนใหม่ทุก 1-3 วันขึ้นกับสภาพของแผลหรือตามแพทย์สั่ง