HydroX - Prefilled Humidifier กระบอกทำความชื้น

คุณสมบัติสินค้า:

ใช้ต่อกับเกจ์ออกซิเจน ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำกลั่นบ่อยๆ เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ใช้ได้นานถึง 35 วันโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ

Share

Share