ผ้าก๊อซพับปลอดเชื้อ ไตรชนม์ 4x4 นิ้ว (1ซอง/กล่อง) (12ชั้น)

คุณสมบัติสินค้า:

Sterile Gauze Pads 4x4 cm (พับ 12 ชั้น) (ราคาต่อ 1กล่อง มี 100 ซอง)

Share

Share