Pose Crezol Spray สเปรย์ฆ่าเชื้อ 250 mL

คุณสมบัติสินค้า:

Phenolic compounds with Alcohol ครอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย, TB, รา และไวรัสทุกชนิด

Share

Share

เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดพ่นที่จัดอยู่ในกลุ่ม Phenlic compounds (Complex Synthetic Phenols) ซึ่งได้รับรองจาก EPA และ ADA

ให้ใช้เป็นน้ายาฆ่าเชื้อสาหรับการทาลายเชื้อบริเวณพื้นผิวเครื่องมือแพทย์ และเชื้อโรคในบรรยากาศ ประกอบด้วย Phenolic agents, Alcohol และสารเคมีตัวอื่นที่ช่วยในการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน (Synergistically)
ทำให้ได้ผลการทำลายเชื้อได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย, TB, รา และไวรัสทุกชนิด

POSE-CRESOL Sprayl ประกอบด้วย : Phenolic compounds 0.1% , Alcohol and other excipients for synergistic activity


ประสิทธิภาพ :
ในทางการแพทย์
- ใช้พ่นเพื่อทาลายเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ของเครื่องมือหรืออุปการณ์การแพทย์ห้องผ่าตัด ห้องไอ.ซี.ยู ห้องทดลอง ห้องชันสูตร
- สามารถใช้ได้ดีกับวัสดุ สิ่งของ และบรรยากาศในสถานพักฟื้น คลินิก สถานบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลต่าง ๆ
คุณสมบัติพิเศษ

1. ไม่มีส่วนผสมของเมทธานอลและฟลูออโรคาร์บอนจึงปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ทาลายสภาพแวดล้อม
2. ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ไม่ระคายเคือง
3. ระยะเวลาในการทาลายเชื้อ : ควรพ่นทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที อย่างไรก็ดี เชื้อที่พบบ่อยในโรงพยาบาล สามารถถูกทำลายโดย Pose – Cresol Spray ภายใน 1 นาที
4. ความเป็นพิษต่า พิษเฉียบพลันเมื่อพกิน (ในหนู) LD50 = 20 มล. / กก. (ตัวผู้)

วิธีใช้ :

- ใช้พ่นเพื่อทาลายเชื้อโรค ด้วยวิธี Spray , Wipe , Spray technique คือขั้นตอนแรก การทำความสะอาด ให้ฉีดพ่นน้ายาลงไป ทิ้งไว้ 1 - 2 นาที แล้วเช็ดออกด้วยกระดาษดูดซับ ขั้นตอนต่อมาให้ฉีดพ่นน้ายาซ้าอีกครั้ง แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งโดยไม่ต้องเช็ดออก
- ใช้พ่นเพื่อทำลายชื้อโรคในบรรยากาศ