ชุดต่อฉีดยา Safeflow Extension Set - B Braun

Safeflow Extension Set - B Braun สายต่อฉีดยา (วัสดุ non-pvc) สำหรับยาบางตัวที่ห้ามสัมผัสกับวัสดุ PVC (ราคาต่อ 1 ชุด)

Share

หมวดหมู่ : ข้อต่อฉีดยา

Share