ถุงปัสสาวะติดต้นขา BMI

Leg Bag 600 mL 15 cm with NON-return valve

Share

Share