UrgoSorb 10x10 cm (1 แผ่น) (exp 31-01-2022)

คุณสมบัติสินค้า:

Alginate Fibre เป็นใยเหมาะสำหรับแผลเป็นโพรง

Share

Share

 - มีประสิทธิภาพการดูดซับของเหลวสูงกว่า Hydrofibre

 - รักษาแผลให้อยู่ในสภาวะความชุ่มชื้นที่เหมาะสมและส่งเสริมการหายตัว