แป้นพร้อมถุงอุจจาระ Aurum 13-60mm - Welland ผสมน้ำผึ้ง (XMHDM513)

คุณสมบัติสินค้า:

Ileostomy Pouches with Integral Closure นำเข้าจากประเทศอังกฤษ แป้นผสมน้ำผึ้ง Manuka (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1กล่อง มี 30 ชิ้น)

Share

ตัวแป้น (Baseplate)
1. แป้น (Baseplate) เป็นส่วนที่ปิดบนผิวหนัง ทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง (Hydrocolloid) โดยมี
ส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่มีการผสมสารเคมีอื่นๆ

2. ตัวแป้นมีการผสมน้ำผึ้งมานูก้า จากดอกมานูก้า ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีคุณสมบัติ Anti-Bacteria
และช่วยฟื้นฟูผิวรอบๆ Stoma

3. แป้นมีลักษณะเป็นรูปไข่ หนา 0.8 mm. ขนาดกว้าง 60 mm. ยาว 80 mm.

4. กาวของตัวแป้นทำมาจากสาร Polyethylene ส่วนของฟิล์มทำมาจากสาร Polyester

5. มี Easy2 peel tab ที่ช่วยใหผู้ใช้ลอกแป้นออกจากผิวได้อย่างง่ายดาย

ตัวถุง (Pouch)
1. วัสดุชั้นนอกที่ติดกับผิวหนังทำจาก Polyester ที่นุ่มนวลต่อผิว ไม่ระคายเคืองผิวหน้าท้องไม่อุ้มน้ำ
และมีคุณสมบัติแห้งเร็ว

2. ฟิลม์ชั้นในทำมาจาก EVA/PVDC/EVA ที่มีคุณสมบัติป้องกันกลิ่น แรงกระแทก และช่วยลดเสียง
เวลาเคลื่อนไหว

3. ตัวถุงมีตัวกรองที่ทำมาจากคาร์บอนสองชนิด ที่ช่วยดูดซับกลิ่นและระบายแก๊สที่เกิดขึ้นภายในถุง

4. ตัวถุงมีรอยแยกด้านหลังช่วยให้ผู้ใช้เห็นตำแหน่งในขณะที่ติด และช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ
Stoma ด้วยตัวเองได้

5. ตัวถุงถูกออกแบบให้เป็นรูปหยดน้าเพื่อใหอุจจาระไหลลงด้านล่าง โดยไม่ค้างอยู่บนถุง

รายละเอียดอื่นๆ
1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ
2. ส่วนประกอบต่างๆของถุงอุจจาระถูกประกอบเข้าด้วยกันผ่านการใช้ความร้อน ความดัน และพลังงานไฟฟ้า
3. สินค้าทุกชิ้นไดร้บการทดสอบตามมาตรฐาน BS7127: ในส่วน 101:1991, BS EN ISO 8670-2:1997, ISO
8670-3:2000 และผลิตภายใต้ระบบคุณภาพของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจาก ISO 9001:2008 และ ISO
13485:2003
4. สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน CE ในส่วนของผลิตภณั ฑภ์ ายใตอ้ ุปกรณ์การแพทย์ Directive
93/42/EEC เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 1993 โดยสินคา้ ที่ผลิตจาหน่ายในรูปแบบที่สะอาด แต่ไม่ผา่ นการฆ่า
เช้ือ
5. ควรเก็บรักษาในพ้ืนที่ที่สะอาดและแหง้ โดยมีอุณหภูมิอยใู่ นช่วง 0 - 27oC และความช้ืนสัมพทั ธ์นอ้ ยกวา่
80%
6. สินค้ามีอายุการใช้งาน 3 ปี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้