แป้นพร้อมถุงปัสสาวะทึบ Aurum 13-55mm - Welland (XMHUM513)

คุณสมบัติสินค้า:

Urostomy Pouches นำเข้าจากประเทศอังกฤษ แป้นผสมน้ำผึ้ง Manuka (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1กล่อง มี 10 ชิ้น)

Share

ราคาต่อ 1 ชิ้น
ถ้าต้องการยกกล่อง กดเลือก 10 ชิ้น

ตัวแป้น (Baseplate)
1. แป้น (Baseplate) เป็นส่วนที่ปิดบนผิวหนัง ทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง (Hydrocolloid) โดยมี
ส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่มีการผสมสารเคมีอื่นๆ

2. ตัวแป้นมีการผสมน้ำผึ้งมานูก้า จากดอกมานูก้า ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีคุณสมบัติ Anti-Bacteria
และช่วยฟื้นฟูผิวรอบๆ Stoma

3. แป้นมีลักษณะเป็นรูปไข่ หนา 0.8 mm. ขนาดกว้าง 60 mm. ยาว 80 mm.

4. กาวของตัวแป้นทำมาจากสาร Polyethylene ส่วนของฟิล์มทำมาจากสาร Polyester

5. มี Easy2 peel tab ที่ช่วยใหผู้ใช้ลอกแป้นออกจากผิวได้อย่างง่ายดาย


ตัวถุง (Pouch)
1. วัสดุชั้นนอกที่ติดกับผิวหนังทำจาก Polyester ที่นุ่มนวลต่อผิว ไม่ระคายเคืองผิวหน้าท้องไม่อุ้มน้ำ
และมีคุณสมบัติแห้งเร็ว

2. ฟิลม์ชั้นในทำมาจาก EVA/PVDC/EVA ที่มีคุณสมบัติป้องกันกลิ่น แรงกระแทก และช่วยลดเสียง
เวลาเคลื่อนไหว

3. ท่อของถุงทาจากวัสดุที่นิ่มอ่อนโยนต่อผิวผู้ใช้ สามารถบีบเพื่อบังคับการปล่อยของเสียได้

4. ท่อของถุงสามารถต่อเข้ากับสายระบายปัสสาวะได้โดยไม่ต้องใชอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

5. ถุงออกแบบให้ส่วนปลายมีลักษณะยาว เพื่อให้สามารถพับท่อเก็บได้

6. ภายในตัวถุงมี Non-return valve เพื่อป้องกันการไหลกลับของปัสสาวะ

7. ตัวถุงมีรอยแยกด้านหลัง ช่วยใหผู้ใช้เห็นตาแหน่งในขณะที่ติด และช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ Stoma ด้วยตัวเองได้


รายละเอียดอื่นๆ
1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ
2. ส่วนประกอบต่างๆของถุงอุจจาระถูกประกอบเข้าด้วยกันผ่านการใช้ความร้อน ความดัน และพลังงานไฟฟ้า
3. สินค้าทุกชิ้นไดร้บการทดสอบตามมาตรฐาน BS7127: ในส่วน 101:1991, BS EN ISO 8670-2:1997, ISO
8670-3:2000 และผลิตภายใต้ระบบคุณภาพของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจาก ISO 9001:2008 และ ISO
13485:2003
4. สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน CE ในส่วนของผลิตภณั ฑภ์ ายใตอ้ ุปกรณ์การแพทย์ Directive
93/42/EEC เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 1993 โดยสินคา้ ที่ผลิตจาหน่ายในรูปแบบที่สะอาด แต่ไม่ผา่ นการฆ่า
เช้ือ
5. ควรเก็บรักษาในพ้ืนที่ที่สะอาดและแหง้ โดยมีอุณหภูมิอยใู่ นช่วง 0 - 27oC และความช้ืนสัมพทั ธ์นอ้ ยกวา่
80%
6. สินค้ามีอายุการใช้งาน 3 ปี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้