แป้นพร้อมถุงปัสสาวะทึบ Aurum 13-55mm - Welland (XMHUM513)

คุณสมบัติสินค้า:

Urostomy Pouches นำเข้าจากประเทศอังกฤษ แป้นผสมน้ำผึ้ง Manuka (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1กล่อง มี 10 ชิ้น)

Share

Share

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวแป้น (Baseplate)
  - แป้น (Baseplate) เป็นส่วนที่ปิดบนผิวหนังทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง (Hydrocolloid) โดยมีส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่มีการผสมสารเคมีอื่นๆ
  - ตัวแป้นมีการผสมน้ำผึ้งมานูก้า จากดอกมานูก้าประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีคุณสมบัติ Anti-Bacteria และช่วยฟื้นฟูผิวรอบๆ Stoma

  - แป้นมีลักษณะเป็นรูปไข่ หนา 1.8 mm. ขนาดกว้ำง 60 mm. ยาว 80 mm.
  - กาวของตัวแป้นทำมำจากสำร Polyethylene ส่วนของฟิล์มทำมาจากสาร Polyester
  - มี Easy2peel tab ที่ช่วยให้ผู้ใช้ลอกแป้นออกจากผิวได้อย่ำงง่ายดาย

2. ตัวถุง (Pouch)

  - วัสดุชั้นนอกที่ติดกับผิวหนังทาจาก Polyester ที่นุ่มนวลต่อผิว ไม่ระคำยเคืองผิวหน้าท้อง ไม่อุ้มน้ำ และมีคุณสมบัติแห้งเร็ว
  - ฟิล์มชั้นในทำมาจาก EVA/PVDC/EVA ที่มีคุณสมบัติป้องกันกลิ่น แรงกระแทก และช่วยลดเสียงเวลาเคลื่อนไหว
  - ท่อของถุงทำจากวัสดุที่นิ่มอ่อนโยนต่อผิว ผู้ใช้สามารถบีบเพื่อบังคับกำรปล่อยของเสียได้
  - ท่อของถุงสำมารถต่อเข้ำกับสำยระบายปัสสาวะได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
  - ถุงออกแบบให้ส่วนปลายมีลักษณะยาว เพื่อให้สามารถพับท่อเก็บได้
  - ภายในตัวถุงมี Non-return valve เพื่อป้องกันการไหลกลับของปัสสาวะ
  - ตัวถุงมีรอยแยกด้านหลังช่วยให้ผู้ใช้เห็นตำแหน่งในขณะที่ติด และช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ Stoma ด้วยตัวเองได้