แกนนำร่องสำหรับท่อช่วยหายใจ Tracheal Intubation Stylet - Portex

คุณสมบัติสินค้า:

Tracheal Intubation Stylet - Portex (มี 3 ขนาด S-M-L) (ราคาต่อ 1 อัน)

เลือกขนาดไซต์

S M L

Share

Share

S (100/120/100)  ขนาด 2mm x 255mm ใช้กับ ETT เบอร์ 2.5-4.5

M (100/120/200)  ขนาด 4mm x 335mm ใช้กับ ETT เบอร์ 5-8

L (100/120/300) ขนาด 5mm x 365mm ใช้กับ ETT เบอร์ 8.5-11