กระบอกให้ความชื้น Humidifier BBP เกลียวโลหะ 300 ml

คุณสมบัติสินค้า:

(ราคาต่อ 1 ชิ้น) สามารถเข้า Autoclav ที่ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

Share

Share