ไหมดำสเตอร์ไรด์ ไม่ติดเข็ม Silkam B-Braun เยอรมัน

คุณสมบัติสินค้า:

Silk, braided, coated, non-absorbable surgical suture (ราคาต่อ 1 ซอง มี 15เส้น ยาวเส้นละ 60ซม.) (1กล่องมี 36 ซอง)

เลือกรุ่น

Silkam BK เบอร์ 1 (15x60 cm) Silkam BK เบอร์ 2 (15x60 cm) Silkam BK เบอร์ 2/0 (15x60 cm) Silkam BK เบอร์ 3/0 (15x60 cm) Silkam BK เบอร์ 4/0 (15x60 cm)

Share

Share

 ตัวแรก แทนความโค้งของเข็ม
-H แทนเข็มครึ่งวงกลม1/2
-D แทนเข็ม 3/4

ตัวถัดไป แทนลักษณะเข็ม
-S แทน cutting
-R แทน Round

ส่วนตัวเลขปิดท้ายจะเป็นความยาวเข็ม
-48 =48mm.