สายอาหารทางจมูก Feeding Tube - Terumo

คุณสมบัติสินค้า:

Feeding Tube

เลือกเบอร์

เบอร์ 5 ยาว 40 ซม. เบอร์ 5 ยาว 100 ซม. เบอร์ 8 ยาว 40 ซม. เบอร์ 8 ยาว 100 ซม.

Share

Share