เครื่องตรวจน้ำตาล Accu-Chek Instant (ไม่แถมแผ่น)

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accuchek Instant

Share

Share

เครื่องเจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accuchek Instant

ประกอบด้วย 

  1. เครื่องเจาะตรวจน้ำตาล 1 เครื่อง
  2. ปากกา Fastclix  1 ด้าม
  3. เข็มเจาะปลายนิ้ว 24 lancets

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน