หูฟัง 3M Littmann Classic III Ceil Mirror Smoke Stem [5959]

คุณสมบัติสินค้า:

(รับประกันการได้ยิน 5ปี)

Share

Share

มีด้าน Diaphragms ทั้งสองด้าน ฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

มีความไว (Sensitivity) ต่อการรับฟังเสียง และสัมผัสได้แนบเนียน 

ปุ่มเสียบหู (Eartips) เป็นชนิดแบบนุ่มกระชับ