3M Cavilon No Sting Barrier Film Spray (28 ml) exp 001-2023

คุณสมบัติสินค้า:

สเปรย์ปกป้องผิวหนังจากปัสสาวะอุจจาระ

Share

Share

 

 

คาวิลอน โนสติง แบริเออร์ ฟิล์ม

ฟิล์มเหลวเคลือบผิวหนังปราศ จากแอลกอฮอล์ ช่วยเคลือบป้องกันผิวหนังปก ติ หรือผิวหนังที่เสียหายเนื่อ งจากการกลั้นปัสสาวะและ/ หรืออุจจาระไม่ได้ น้ำย่อย สิ่งขับหลั่งจากแผล การติดเทปกาวและการเสียดสี


วิธีการใช้
1. ทำความสะอาดผิวหนัง ซับให้แห้ง แล้วพ่น คาวิลอน โนสติง แบริเออร์ ฟิล์ม เริ่มจากรอบ รูทวาร โดยเปิดร่องก้นค้างไว้ รอจนฟิล์มแห้งประมาณ 30 วินาที จึงปล่อยมือ
2. พ่นฟิล์มให้ทั่วบริเวณที่สั มผัสสิ่งขับถ่าย รวมถึงขาหนีบและต้นขาด้านใน  
3. บริเวณที่ไม่มีฟิล์ม พ่นซ้ำได้โดยรอให้ฟิล์มครั้ งแรกแห้งก่อน
4. พ่น Cavilon No Sting Barrier Film ซ้ำทุก 24 - 72 ชั่วโมง 
5. พ่นสเปรย์ถี่ขึ้นเป็นทุก 12 ชั่วโมง เมื่อผิวหนังแดงมากขึ้น หรือมีการถ่ายอุจจาระบ่อยคร ั้งมากขึ้น และ/หรือถ่ายเหลว

 

#สเปรย์ปกป้องผิวหนัง #Cavilon #3M #Incontinence Associated Dermatitis [IAD] #ผิวหนังอักเสบจากปัสสาวะอุจจาระ