Askina Calgitrol Paste 15 g.

คุณสมบัติสินค้า:

ครีมใส่แผลที่มี Silver Alginate Matrix

Share

Share

จุดประสงค์– ใช้ใส่ในแผลติดเชื้อที่มีปริมาณ exudate น้อยหรือแห้ง
ใช้ได้ดีกับเชื้อ Staph, MRSA,Pseudomonas,E.Coli และ Candida albican
สามารถทาให้เกิดความชื้นภายในแผลและฆ่าเชื้อในเวลาเดียวกัน

- มีคุณสมบัติยึดติดกับฐานแผลได้ดี เหมาะกับแผลที่เป็นโพรงลึก

วิธีการใช้–
- ล้างแผลด้วย Prontosan®
- บีบ Askina® Calgitrol Paste ในแผลหนาประมาณ 3 มม. ให้ทั่วพื้นที่แผล
- ปิดทับแผลด้วย Askina® Transorbent หรือใช้ ผ้าก็อซ พิจารณาเปลี่ยนแผลตามปริมาณ exudate