กระบอกฉีดยาทิวเบอร์คูลิน 1 ซีซี 26Gx0.5นิ้ว (Terumo Tuberculin Syringe)

คุณสมบัติสินค้า:

Terumo Tuberculin Syringe 1 mL 26Gx1/2'' (100อัน/กล่อง)

Share

Share

ใช้ได้ครั้งเดียว - ปราศจากพิษ - ปราศจากสารไพโรเจน

ทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 

ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ