Terumo

New

Terumo Syringe 1 ml (low dead space) (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 100อัน)

฿ 380 ฿ 380
สมาชิก ฿ 375 ฿ 375
-1%
มีสินค้าราคาส่ง

(ราคาต่อ 1 อัน) (ถ้าต้องการยกกล่อง ให้เลือก 50 อัน)

฿ 80 ฿ 80
สมาชิก ฿ 75 ฿ 75
-6%

Terumo Syringe 10mL Luer Lock (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 100อัน)

฿ 500 ฿ 500
สมาชิก ฿ 490 ฿ 490
-2%
New

Terumo Syringe 5mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 100อัน)

฿ 400 ฿ 400
สมาชิก ฿ 395 ฿ 395
-1%
New

Terumo Syringe 3mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 100อัน)

฿ 300 ฿ 300
สมาชิก ฿ 295 ฿ 295
-2%

Surflo Winged Infusion Set (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่องมี 50อัน)

฿ 700 ฿ 700
สมาชิก ฿ 690 ฿ 690
-1%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

(ราคาต่อ 1 กล่อง/100อัน)

฿ 70 ฿ 70
สมาชิก ฿ 68 ฿ 68
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(ราคาต่อ 1 กล่อง/100อัน)

฿ 60 ฿ 60
สมาชิก ฿ 59 ฿ 59
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Terumo Syringe Leuer Lock น้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 50อัน)

฿ 550 ฿ 550
สมาชิก ฿ 540 ฿ 540
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Syringe 20mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 100อัน)

฿ 450 ฿ 450
สมาชิก ฿ 440 ฿ 440
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Syringe 10mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 100อัน)

฿ 230 ฿ 230
สมาชิก ฿ 225 ฿ 225
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Syringe 5mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 100อัน) (1ลังมี 12 กล่อง)

฿ 155 ฿ 155
สมาชิก ฿ 150 ฿ 150
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Syringe 3mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 100อัน) (1 ลังมี 18 กล่อง)

฿ 130 ฿ 130
สมาชิก ฿ 125 ฿ 125
-4%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Syringe Catheter Tip น้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 20อัน)

฿ 500 ฿ 500
สมาชิก ฿ 490 ฿ 490
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Syringe [Eccentric] น้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 20อัน)

฿ 360 ฿ 360
฿ 300 ฿ 300 -17%

Terumo Syringe Luer Lock น้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1 กล่องมี 20อัน)

฿ 360 ฿ 360
สมาชิก ฿ 355 ฿ 355
-1%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Tuberculin Syringe 1 mL 26Gx1/2'' (100อัน/กล่อง)

฿ 380 ฿ 380
สมาชิก ฿ 370 ฿ 370
-3%
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

Terumo Insulin 31Gx9mm 0.5 mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่อง มี 100อัน) (1 ลัง มี 30 กล่อง)

฿ 340 ฿ 340
สมาชิก ฿ 330 ฿ 330
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Insulin 29Gx13mm 0.5mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่อง มี 100อัน) (1 ลัง มี 30 กล่อง)

฿ 340 ฿ 340
สมาชิก ฿ 330 ฿ 330
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

(ราคาต่อ 1 อัน) (1กลอ่ง = 50 อัน)

฿ 20 ฿ 20
สมาชิก ฿ 19 ฿ 19
-5%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Terumo Insulin 31Gx9mm 1mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่อง มี 100อัน) (1 ลัง มี 30 กล่อง)

฿ 340 ฿ 340
สมาชิก ฿ 330 ฿ 330
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Insulin1 mL 29Gx13mm (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่อง มี 100อัน) (1 ลัง มี 30 กล่อง)

฿ 340 ฿ 340
สมาชิก ฿ 330 ฿ 330
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Insulin 27Gx13mm 1 mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่อง มี 100อัน) (1 ลัง มี 30 กล่อง)

฿ 340 ฿ 340
สมาชิก ฿ 330 ฿ 330
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

Terumo Insulin 27Gx13mm 0.5 mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่อง มี 100อัน) (1 ลัง มี 30 กล่อง)

฿ 340 ฿ 340
สมาชิก ฿ 330 ฿ 330
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้