C-Scrub 450 mL

คุณสมบัติสินค้า:

ใช้สำหรับล้างมือแพทย์ และผู้ช่วยแพทย์ก่อนทำการผ่าตัด ผู้ที่ทำงานในตึกผู้ป่วย ทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (ราคาต่อ 1 ขวด)

Share

Share

100 ซีซีจะประกอบด้วย 

 - Chlorhexidine Gluconate 20% BP 20mL เทียบเท่ากับ Chlorhexidine Gluconate 4%