ท่อเจาะคอ Portex Blue Line Uncuffed Tracheostomy Tube สำหรับเด็ก (100/506)

คุณสมบัติสินค้า:

ควรเปลี่ยนท่อใหม่ทุก 1-3 เดือน (ราคาต่อ 1 ชุด)

เลือกรุ่น

เบอร์ 3.0 (100/506/030) เบอร์ 3.5 (100/506/035) เบอร์ 4.0 (100/506/040) เบอร์ 4.5 (100/506/045) เบอร์ 5.0 (100/506/050)

Share

Share