Stockinette 7.5 cm x 20 m (unstretched) - BSN

คุณสมบัติสินค้า:

Seamless Knitted Tubular Gauze Bandage ใส่บริเวณที่ต้องการก่อนพันสำลีรองเฝือก (ราคาต่อ 1 ม้วน) นำเข้าจากเยอรมัน

Share

Share