3M Cavilon No Sting Barrier Film Wipe แบบเช็ด (1 ml) (3344E)

คุณสมบัติสินค้า:

คาวิลอนฟิล์มปกป้องผิวหนังแบบแผ่นเช็ด (ราคาต่อ 1 ซอง) (1กล่อง มี 30ซอง)

Share

Share

คาวิลอน โนสติง แบริเออร์ ฟิล์ม

ฟิล์มเหลวเคลือบผิวหนังปราศจากแอลกอฮอล์ ช่วยเคลือบป้องกันผิวหนังปกติ หรือผิวหนังที่เสียหายเนื่องจากการกลั้นปัสสาวะและ/ หรืออุจจาระไม่ได้ น้ำย่อย สิ่งขับหลั่งจากแผล การติดเทปกาวและการเสียดสี

#Cavilon #3M #Incontinence Associated Dermatitis [IAD] #ผิวหนังอักเสบจากปัสสาวะอุจจาระ