ตะแกรงลวดใส่ขวดน้ำยาติดฝาผนัง Wire Frame Wall Pump Dispenser

คุณสมบัติสินค้า:

ใช้ศอกกด ลดการปนเปื้อน เหมาะกับรพ คลินิก โรงงาน พร้อมใช้งาน ติดตั้งง่าย

Share

Share