เข็มผีเสื้อ Scalp Vein TERUMO (Surflo Winged Infusion Set)

คุณสมบัติสินค้า:

Surflo Winged Infusion Set (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่องมี 50อัน)

ขนาด

19G x 3/4" 21G x 3/4" 22G x 3/4" 23G x 3/4" 25G x 3/4" 27G x 1/2"

Share

Share