ชุดทำแผลปลอดเชื้อ PTS (ถุงมือ S 1 คู่ = 2ข้าง )

คุณสมบัติสินค้า:

Sterile Dressing Set - PTS (ราคาต่อ 1 ชุด)

Share

Share

ส่วนประกอบด้วย

1. สำลี 0.35 กรัม        8 ก้อน
2. ผ้าก๊อซ 2x2 นิ้ว      2 ชิ้น
3. ผ้าก๊อซ 3x3 นิ้ว      2 ชิ้น
4. ถาดทำแผล           1 ชิ้น
5. ปากคีบ                  1 ชิ้น
6. ถุงมือ ไซต์ S         1 คู่