3M Multipore White 10cm x 5m (2730-100) เนื้อนุ่ม (1 ม้วน)

คุณสมบัติสินค้า:

(ราคาต่อ 1 ม้วน) (1กล่องมี 6 ม้วน)

Share

Share

เนื้อนุ่มเกรดพรีเมี่ยม สามารถยืดและสร้างแรงกดต่อแผลได้