ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง EndoVive Standard PEG Kit (1 ชุด)

คุณสมบัติสินค้า:

ราคาต่อ 1 ชุด - ถ้าต้องการยกกล่องให้กดเลือก 2 ชุด - Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Kit

เลือกเบอร์

เบอร 20 เบอร์ 24

Share

Share