เจลเก็บความเย็น lce pack ไอซ์แพค 400 mL

คุณสมบัติสินค้า:

13.5x20 cm

Share

Share

สามารถเก็บความเย็นได้นานถึง 8-12 ชม.****(ขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องโฟม,กระเป๋าเก็บความเย็น,จำนวนปริมาณที่ใส่และอุณภูมิภายนอก)