Once Renal 400g อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยไต ระยะก่อนฟอกไต

คุณสมบัติสินค้า:

อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยไต ระยะก่อนฟอกไต

Share

Share

ONCE Renal วันซ์ รีนอล อาหารทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยโรคไตระยะก่อนล้างไต ขนาด 400 g 1 กระป๋อง อาหารทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยโรคไตระยะก่อนล้างไต ใช้เสริมอาหารมื้อหลักหรือทดแทน มื้ออาหารตามคําแนะนําของแพทย์หรือนักกําหนดอาหาร การกระจายตัวของแหล่งพลังงานมาจาก โปรตีน 8% คาร์โบไฮเดรต 52% ไขมัน 40% มีโปรตีน 20.03 g ต่อ 1,000 kcal หรือ 7.19 กรัมต่อ 1 Serving (1 Serving มี 76 กรัม) เป็นไปตามคําแนะนํา ในแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไตที่ให้ลดปริมาณการรับประทานโปรตีนเป็น 0.6-0.8 g/kg/day ส่วนประกอบของโปรตีน ได้แก่ โปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลท และเคซีน ซึ่งให้กรดอะมิโนจําเป็นต่อการสร้างโปรตีน ชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย และจากการศึกษาที่ตีพิมพ์แพร่หลายระบุว่า โปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลท เป็นโปรตีนจากพืช ที่มีคุณสมบัติในการช่วยควบคุมระดับของคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5 ชนิด ดังนี้ 1. ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน 3 ชนิด ได้แก่ มอลโทเดกซ์ทริน ไอโซมอลตูโลส ฟรุกโตส เป็นแหล่งพลังงานที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ํา ดังนั้นหลังรับประทาน ONCE Renal ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดจะค่อย ๆ ขึ้นอย่างช้า ๆ 2. คาร์โบไฮเดรตอีก 2 ชนิด ได้แก่ รีซิสแตนท์ มอลโทเดกซ์ทริน (ไฟเบอร์ซอล-2)และ โอลิโกแซคคาไรด์ทําหน้าที่ เป็นใยอาหาร ช่วยเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ส่วนประกอบของไขมัน มีกรดไขมันจําเป็น (โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6) จากน้ํามันคาโนลาและโอเมก้า 9 จาก น้ํามันดอกคําฝอยที่มีกรดโอเลอิกสูง รวมถึงน้ํามันเอ็มซีที ที่ร่างกายสามารถนําไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ทันที มีปริมาณวิตามินเอ 295.8 IU ต่อ 1,000 kcal มีปริมาณแร่ธาตุและเกลือแร่ไม่เกินตามที่กําหนดในคําแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคไตก่อนระยะล้างไต ลุักษณะ : รูปแบบผง บรรจุในกระป๋องอะลูมิเนียมขนาด 400 กรัม ( 5 Servings) ให้พลังงานสูง 1.8 กิโลแคลอรีต่อ มิลลิลิตรเมื่อเตรียมตามคําแนะนํา วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ : การเตรียมที่ความเข้มข้น 1.8 กิโลแคลอรี/มล. (กรณีที่ต้องจํากัดน้ํา)* ผลิตภัณฑ์ 76 กรัม (5 ช้อน) ละลายน้ํา (น้ําที่อุณหภูมิห้อง น้ําอุ่น น้ําเย็น) 124 มิลลิลิตร และ ปรับให้ได้ปริมาตรสุดท้าย 200 มิลลิลิตร โดยจะให้พลังงานประมาณ 360 กิโลแคลอรี *การปรับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับการแนะนําของแพทย์