ท่อเจาะคอ Shiley Flex EVAC มีสายดูดเสมหะ (มี Cuff)

คุณสมบัติสินค้า:

ควรเปลี่ยนท่อใหม่ทุก 1-3 เดือน Adult Flexible Evac Tracheostomy Tube with Taperguard (ราคาต่อ 1 ชุด)

เลือกรุ่น

เบอร์ 6.5 (4CN65ER) เบอร์ 7 (5CN70ER) เบอร์ 7.5 (6CN75ER) เบอร์ 8 (7CN80ER) เบอร์ 8.5 (8CN85ER) เบอร์ 9 (9CN90ER)

Share

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อหลอดลมคอ
Shiley™ Tracheostomy Tubes with TaperGuard™ Cuff
1. ความต้องการ
ท่อหลอดลมคอชนิดมี Cuff แบบมีท่อดูดเสมหะเหนือคัฟ ใส่เข้าไปในหลอดลมคอภายหลังการ
เจาะคอ โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อ
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและล าคอส่วนบน
และยังเป็นทางให้ผู้ป่วยไอเอาเสมหะออกจากหลอดลม หรือดูดเสมหะออกจากหลอดลมได้
3. คณุ สมบตั ิเฉพาะ
3.1. ตัวท่อสีใส ผลิตจาก Soft thermo-sensitive PVC with DEHT Plasticizer
3.2. ตัวท่อมี Radiopaque line สะดวกในการ X-Ray ดูต าแหน่งท่อ
3.3. มีท่อดูดเสมหะเหนือคัฟ ต าแหน่งด้านข้างท่อหลอดลมคอ
3.4. มีข้อต่อสีเหลือง ส าหรับต่อกับเครื่องดูดเสมหะได้
3.5. แป้นรองคอ (Flange) ผลิตจาก PVC มีลักษณะใส นุ่ม มีความยืดหยุ่น มีการออกแบบมา
ตามลักษณะกระดูกไหปลาร้า เพื่อช่วยลดการสัมผัสกับผิวหนังของผู้ป่วย
3.6. แป้นรองคอ (Flange) ระบุขนาดท่อหลอดลมคอทั้งแบบ Jackson และ ISO size เพื่อสะดวก
ในการตรวจสอบและใช้งาน
3.7. คัฟ (Cuff) มีลักษณะเป็น Taper shaped cuff ช่วยลดการเกิด air leak, fluid leak, aspiration
และ workout breathing
3.8. คัฟ (Cuff) ท าจากวัสดุเนื้อบาง ช่วยลดแรงต้านขณะใส่ท่อหลอดลมคอ
3.9. Pilot Balloon มีลักษณะเป็น Self Sealing Valve ลมเข้าออกทิศทางเดียว ไม่รั่วซึมง่าย
3.10. ปลายท่อมีลักษณะเอียงลาด (Beveled tip) ท าให้ง่าย สะดวกขณะท าการใส่ท่อหลอดลม
คอ
3.11. Obturator แกนน าใส่ท่อ ออกแบบให้มีรูระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
3.12. บรรุภัณฑ์ปลอดเชื้อ ประกอบไปด้วย
- Outer Canular 1 ชิ้น
- Inner Canular 2 ชิ้น
- Obturator 1 ชิ้น
- เชือกผูกท่อหลอดลมคอ 1 ชุด
3.13. ประกอบด้วยขนาดต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
- ขนาด Outer I.D. 6.5 mm O.D. 9.4 mm Length 62 mm Inner I.D. 5.5 mm
- ขนาด Outer I.D. 7.0 mm O.D. 10.1 mm Length 68 mm Inner I.D. 6.0 mm
- ขนาด Outer I.D. 7.5 mm O.D. 10.8 mm Length 74 mm Inner I.D. 6.5 mm
- ขนาด Outer I.D. 8.0 mm O.D. 11.4 mm Length 77 mm Inner I.D. 7.0 mm
- ขนาด Outer I.D. 8.5 mm O.D. 12.2 mm Length 79 mm Inner I.D. 7.5 mm
- ขนาด Outer I.D. 9.0 mm O.D. 12.7 mm Length 79 mm Inner I.D. 8.0 mm
- ขนาด Outer I.D. 10.0 mm O.D. 13.8 mm Length 79 mm Inner I.D. 9.0 mm
3.14. บรรจุในซองแบบ Peel Pouch ถูกหลัก Sterile technique ลดการเกิด contamination
ขณะเปิดใช้งาน
3.15. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide อายุ 5 ปี ระบุ Lot Number, Expired Date บน
บรรจุภัณฑ์
3.16. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้