OMRON

ตรวจจับหัวใจเต้นพริ้ว AF ได้

฿ 3,790 ฿ 3,790
สมาชิก ฿ 3,700 ฿ 3,700
-2%

เหมาะกับใช้วัดผู้ป่วยจำนวนมาก เช่นในหอผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยนอก {สนใจให้ติดต่อร้านค้าทางไลน์}

฿ 0 ฿ 0
New

เหมาะกับใช้วัดผู้ป่วยจำนวนมาก เช่นในหอผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยนอก {สนใจให้ติดต่อร้านค้าทางไลน์}

฿ 0 ฿ 0

หมวดหมู่สินค้า