BD

เข็มฉีดอินซูลิน BD Ultra-fine Needle 0.5 และ 1 mL

฿ 50 ฿ 50
สมาชิก ฿ 48 ฿ 48
-4%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(50อัน/กล่อง)

฿ 550 ฿ 550
สมาชิก ฿ 540 ฿ 540
-2%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(50อัน/กล่อง)

฿ 400 ฿ 400
สมาชิก ฿ 390 ฿ 390
-3%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(ราคาต่อ 1 อัน)

฿ 6 ฿ 6
สมาชิก ฿ 5.50 ฿ 5.50
-8%
มีสินค้าราคาส่ง

(ราคาต่อ 1 อัน) (1 กล่องมี 50อัน)

฿ 70 ฿ 70
สมาชิก ฿ 69 ฿ 69
-1%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

BD syringe 30 mL (หัวล็อค) (302832) (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 56อัน)

฿ 35 ฿ 35
สมาชิก ฿ 33 ฿ 33
-6%
มีสินค้าราคาส่ง
New

(ราคาต่อ 1 กล่อง มี 100อัน) ผลิตที่สิงคโปร์

฿ 150 ฿ 150
สมาชิก ฿ 145 ฿ 145
-3%
New

BD™ Blunt Fill Needle 18 G x 1 1/2 in., sterile single use, not for skin injection (ราคาต่อ 1 กล่อง มี 100อัน) ผลิตที่อเมริกา

฿ 300 ฿ 300
สมาชิก ฿ 290 ฿ 290
-3%

18 G BD Nokor™ 5 micron Filter Needle 1 1/2 in. sterile, single use (ราคาต่อ 1 กล่อง มี 100อัน)

฿ 850 ฿ 850
สมาชิก ฿ 830 ฿ 830
-2%
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

18-G x 1 1/2-in BD Nokor noncoring admixture needle thin wall (ราคาต่อ 1 กล่อง มี 100อัน)

฿ 850 ฿ 850
สมาชิก ฿ 830 ฿ 830
-2%
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

BD 3ml syringe Luer Lock (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 100อัน)

฿ 11 ฿ 11
สมาชิก ฿ 10 ฿ 10
-9%
มีสินค้าราคาส่ง

เข็มฉีดยาแบบมีตัวกรอง BD™ Blunt 5 Micron Filter Needle 18 G x 1 1/2 in. sterile, single use (ราคาต่อ 1 กล่อง มี 100อัน)

฿ 500 ฿ 500
สมาชิก ฿ 490 ฿ 490
-2%

BD 10ml syringe slip Tip (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 100อัน)

฿ 5 ฿ 5
สมาชิก ฿ 4.50 ฿ 4.50
-10%
มีสินค้าราคาส่ง

BD 50 ml syringe slip Tip (Catheter Tip) (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 40อัน)

฿ 35 ฿ 35
สมาชิก ฿ 33 ฿ 33
-6%
มีสินค้าราคาส่ง

BD 50ml syringe Luer Lock (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 60อัน)

฿ 35 ฿ 35
สมาชิก ฿ 33 ฿ 33
-6%
มีสินค้าราคาส่ง

BD 10ml syringe Luer Lock (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 100อัน)

฿ 12 ฿ 12
สมาชิก ฿ 11 ฿ 11
-8%
มีสินค้าราคาส่ง

BD 3ml syringe Luer Lock (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 100อัน)

฿ 10 ฿ 10
สมาชิก ฿ 9 ฿ 9
-10%
มีสินค้าราคาส่ง

เข็มฉีดอินซูลิน BD Ultra-fine Needle 0.5 และ 1 mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (100ชิ้น/กล่อง)

฿ 450 ฿ 450
สมาชิก ฿ 440 ฿ 440
-2%
มีสินค้าราคาส่ง
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

BD 1 ml syringe Luer Lock Tip (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 100อัน)

฿ 25 ฿ 25
สมาชิก ฿ 24 ฿ 24
-4%
มีสินค้าราคาส่ง

BD Ultra-fine 31G x 6mm (ราคาต่อ 1 กล่อง) (100ชิ้น/กล่อง)

฿ 520 ฿ 520
สมาชิก ฿ 510 ฿ 510
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BD 20ml syringe Luer Lock Tip (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 50อัน)

฿ 20 ฿ 20
สมาชิก ฿ 19 ฿ 19
-5%
มีสินค้าราคาส่ง
New

BD 50ml syringe slip Tip (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 40อัน)

฿ 35 ฿ 35
สมาชิก ฿ 33 ฿ 33
-6%
มีสินค้าราคาส่ง

BD 20ml syringe slip Tip (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 50อัน)

฿ 14 ฿ 14
สมาชิก ฿ 13 ฿ 13
-7%
มีสินค้าราคาส่ง

BD 10ml syringe slip Tip (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 100อัน)

฿ 6 ฿ 6
สมาชิก ฿ 5.50 ฿ 5.50
-8%
มีสินค้าราคาส่ง

BD 3ml syringe slip Tip (ราคาต่อ 1 อัน) (1กล่องมี 100อัน)

฿ 4 ฿ 4
สมาชิก ฿ 3.50 ฿ 3.50
-13%
มีสินค้าราคาส่ง

BD 1ml syringe slip Tip

฿ 300 ฿ 300
สมาชิก ฿ 295 ฿ 295
-2%

BD 1ml syringe slip Tip with BD PrecisionGlide Need 27

฿ 320 ฿ 320
สมาชิก ฿ 315 ฿ 315
-2%

BD Ultra-fine II Short Needle 31G x 8mm มี 0.5 ซีซี และ 1 ซีซี (ราคาต่อ 1 กล่อง) (100ชิ้น/กล่อง)

฿ 490 ฿ 490
สมาชิก ฿ 480 ฿ 480
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

(0.3mm x 13mm) กล่องละ 100 อัน

฿ 190 ฿ 190
สมาชิก ฿ 185 ฿ 185
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

เข็มฉีดอินซูลิน BD Ultra-fine II Short Needle 0.5 และ 1 mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (100ชิ้น/กล่อง)

฿ 420 ฿ 420
สมาชิก ฿ 410 ฿ 410
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้