Welland (อังกฤษ)

Urostomy Pouches นำเข้าจากประเทศอังกฤษ (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1กล่อง มี 10 ชิ้น)

฿ 180 ฿ 180
สมาชิก ฿ 175 ฿ 175
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

Iliosttomy Pouches นำเข้าจากประเทศอังกฤษ (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1กล่อง มี 30 ชิ้น)

฿ 85 ฿ 85
สมาชิก ฿ 83 ฿ 83
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

Urostomy Pouches นำเข้าจากประเทศอังกฤษ แป้นผสมน้ำผึ้ง Manuka (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1กล่อง มี 10 ชิ้น)

฿ 230 ฿ 230
สมาชิก ฿ 225 ฿ 225
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

Ileostomy Pouches with Integral Closure นำเข้าจากประเทศอังกฤษ แป้นผสมน้ำผึ้ง Manuka (ราคาต่อ 1 ชิ้น) (1กล่อง มี 30 ชิ้น)

฿ 160 ฿ 160
สมาชิก ฿ 155 ฿ 155
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

หมวดหมู่สินค้า