ACE-FMS [Korea]

Ultra Fine Needle - Less Trauma Less Pain Made in Korea

฿ 1,800 ฿ 1,800
สมาชิก ฿ 1,750 ฿ 1,750
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

Blunt Tip Flexible Made in Korea

฿ 4,600 ฿ 4,600
สมาชิก ฿ 4,550 ฿ 4,550
-1%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Made in Korea ราคาต่อ 1 เล่ม ถ้าต้องการยกกล่อง กดเลือก 50 ชิ้น

฿ 120 ฿ 120
สมาชิก ฿ 110 ฿ 110
-8%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Blunt Tip Flexible (ราคาต่อ 1 เล่ม) Made in Korea

฿ 120 ฿ 120
สมาชิก ฿ 115 ฿ 115
-4%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Ultra Fine Needle - Less Trauma Less Pain (ราคาต่อ 1 เล่ม) (1กล่อง มี 100 เล่ม) Made in Korea

฿ 25 ฿ 25
สมาชิก ฿ 24 ฿ 24
-4%
มีสินค้าราคาส่ง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(ราคาต่อ 1 อัน) (1 กล่องมี 100อัน) Made in Korea

฿ 30 ฿ 30
สมาชิก ฿ 29 ฿ 29
-3%
มีสินค้าราคาส่ง

หมวดหมู่สินค้า