สารน้ำ (ติดต่อร้านค้า)

0.9% Sodium Chloride (NSS) 10 mL (ราคา/1กระเปาะ) (1กล่องมี 100 กระเปาะ)

฿ 8 ฿ 8
มีสินค้าราคาส่ง

0.9% Sodium Chloride (NSS) 5 mL (ราคา/1กล่อง) (1กล่องมี 50 กระเปาะ)

฿ 230 ฿ 230
สมาชิก ฿ 220 ฿ 220
-4%

(ราคาต่อ 1 ขวด)

฿ 45 ฿ 45
สมาชิก ฿ 44 ฿ 44
-2%
มีสินค้าราคาส่ง

0.9% Sodium Chloride (NSS) 5 mL (ราคา/1กล่อง) (1กล่องมี 50 กระเปาะ)

฿ 320 ฿ 320
สมาชิก ฿ 300 ฿ 300
-6%
มีสินค้าราคาส่ง

(ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่องมี 50 กระเปาะ)

฿ 320 ฿ 320
สมาชิก ฿ 300 ฿ 300
-6%
มีสินค้าราคาส่ง

Amanta Sterile Water for Injection 10 mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่องมี 50 กระเปาะ)

฿ 280 ฿ 280
สมาชิก ฿ 270 ฿ 270
-4%
มีสินค้าราคาส่ง

Amanta Sterile Water for Injection 5 mL (ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่องมี 50 กระเปาะ)

฿ 220 ฿ 220
สมาชิก ฿ 210 ฿ 210
-5%
มีสินค้าราคาส่ง

(ราคา/1กระเปาะ) (1กล่องมี 100 กระเปาะ)

฿ 8 ฿ 8
มีสินค้าราคาส่ง

(ราคา/1กระเปาะ) (1กล่องมี 100 กระเปาะ)

฿ 7 ฿ 7
มีสินค้าราคาส่ง

0.9% Sodium Chloride (NSS) 3 mL (ราคา/1กระเปาะ) (1กล่องมี 100 กระเปาะ)

฿ 6 ฿ 6
มีสินค้าราคาส่ง

0.9% Sodium Chloride (NSS) 5 mL (ราคา/1กระเปาะ) (1กล่องมี 100 กระเปาะ)

฿ 7 ฿ 7
มีสินค้าราคาส่ง

หมวดหมู่สินค้า